Bài Viết

Khuyến mại nạp ngày 1 hàng tháng : 
 

 
Nạp từ 2m 5m 10m
Member 100k 500k 1500k
CTV   500k 1000k
Đại Lý     1000k

 - ví dụ : Member nạp 2m sẽ nhận được 2m1  , CTV nạp 5m sẽ nhận được 5m5  , Đại lý nạp 10m nhận 11m
 

Lưu ý : bạn cần nạp tối thiểu với hạn mức trên trong 1 lần nạp không cộng dồn 

( Chỉ áp dụng cho 1 lần nạp đầu tiên vào ngày 1 hàng tháng , nạp xong vui lòng gửi bill cho fanpage để nhận thêm tiền ) 


Chính sách giảm giá :

 

  Chi tiêu Số % giảm
CTV 5.000.000đ 10%
Đại Lý 10.000.000đ 20%


- Ví dụ  : Khi tài khoản member của bạn chi tiêu đủ 5.000.000đ  -> CTV Giảm 10%  toàn bộ mặt hàng


Nạp ngay 1 lần từ 5.000.000đ để lên luôn CTV ( Giảm 10%)  , 10,000,000đ để lên Đại lý ( Giảm 20% )