Bài Viết

ĐĂNG NHẬP VIA, TĂNG ĐỘ TRUST CHO VIA

Dùng ID, Pass và dãy kí tự in hoa 2FA để lấy code 6 số đăng nhập

Với via Ngoại đề nghị fake ip US hoặc EU bằng phần mềm HMA hoặc 911. Vào trang whoer.net để check xem fake ip được >70% là ok.

 • Link lấy mã 2fa: http://2fa.live/

 • Nên ngâm 1-2 tiếng, tương tác rồi change info

 • Đăng xuất thiết bị cũ (Cài Đặt -> Bảo mật và đăng nhập)

 • Chọn thiết bị gần nhất -> Chọn Không phải bạn? -> Bảo vệ tài khoản -> Đổi MK và Mail

 • Cách 2: Sau khi nhận Via, vào facebook.com/hacked (tránh checkpoint), chọn dòng 2 và đổi pass, mail Via. Thay bằng mail của bạn và đá mail có sẵn

 • Tất cả các trường hợp chưa đổi pass, mail Via mà bị back sẽ không được bảo hành

 • Check in vị trí (để trạng thái chỉ mình tôi)

 • Dùng trình duyệt log via xem video top trending trên youtube

 • Cho via đi xem livesteam, xem game vv...

Mail đi kèm để dùng trong trường hợp cần lấy lại pass, nếu via không bị sai pass thì không cần quan tâm mail, sau đó nhớ change mail của mình vào dùng nhé anh em

Với những via báo sai pass, anh em vui lòng bấm quên MK rồi vào mail lấy lại pass. Nếu không được báo lại admin

Nếu hot mail bị khóa thì xử lý như sau:

  • Bấm Tiếp theo. Lên web cho thuê code sim 

  • Thuê sim nhận sms hot mail giá chỉ 1000 - 1500d 1 sim, sau đó thêm vào hotmail bị khóa, nhập mã xác nhận là Done.

 

MỘT SỐ DẠNG CHECKPOINT ANH EM THAM KHẢO TỰ GỠ:

 • Dạng Chưa xác nhận danh tính, log thử lên điện thoại dùng 4g vài lần là chuyển dạng

 • Nếu via bị check point Ngày Tháng Năm sinh hoặc Xác Định Ảnh Bạn Bè thì sử dụng backup via để gỡ