Admin

2023-01-10 08:15:41

QUY TRÌNH MUA VIA

Bước 1 : Nạp tiền vào tài khoản như hướng dẫn ở phần "Nạp tiền"

Bước 2 : Mua loại via anh em cần trên site

Bước 3 : Vào phần "Đơn Hàng Đã Mua"  và tải file tài khoản về

Bước 4 : Tạo Chrome mới và đăng nhập bằng mbasic.facebook.com 

CHÚ Ý ĐƠN HÀNG SỐ LƯỢNG MUA LẺ, VUI LÒNG CHECK THÔNG TIN LUÔN KHI MUA

QUY TRÌNH NUÔI VIA

Bước 1 : Ngâm via ở dạng web mbasic.facebook.com từ 1 tiếng trở lên

rồi chuyển sang www.facebook.com  (lưu ý không log out ra rồi log in lại)

Bước 2 : Cho via tương tác (like dạo, comment, xem watch .. ) từ 15-30 phút 

Bước 3 : Thay đổi thông tin via (pass via,đá phone) bằng LINK 

                Thay đổi pass hotmail bằng LINK , thêm mail hoặc SĐT của bạn vào

Bước 4 : vào out đăng xuất các thiết bị cũ ra 

Bước 5 : Sau đó anh em có thể sử dụng via như thường, nếu có bị checkpoint thì sẽ là dạng mở được

Lưu ý: Không đổi Tên, Avatar thông tin khi vừa mua via về, tránh trường hợp die via. Trường hợp die do change thông tin trên trang cá nhân hoặc lấy lại pass qua mail hay hoạt động bất thường này sẽ không được bảo hành.

Settings

Thiết lập bố cục giao diện theo sở thích của bạn

Color Scheme

Choose the perfect color mode for your app.


RTL Mode

Switch your language direction


Fluid Layout

Toggle container layout system


Vertical Navbar Style

Switch between styles for your vertical navbar

See Documentation

Settings